O repozytorium


Repozytorium oPUB powstało w celu promocji, upowszechniania i przechowywania dorobku naukowego pracowników oraz doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Za pośrednictwem oPUB udostępniane są utwory naukowe i dydaktyczne w formie elektronicznej, w tym: artykuły, książki, rozdziały w książkach, manuskrypty publikacji naukowych, rozprawy naukowe, ekspertyzy i raporty oraz zbiory surowych danych.

Pracownicy mogą samodzielnie zamieszczać swoje prace w repozytorium podając przy logowaniu w oPUB adres swojej skrzynki w domenie dsw.edu.pl. Mogą również, podobnie jak Doktoranci nie posiadający konta w domenie uczelni, skorzystać z pomocy Centrum Informacji naukowej DSW (informacja.naukowa@dsw.edu.pl).

Korzyści dla uczelni, autorów i użytkowników


Korzyści dla uczelni:

Korzyści dla autorów:
Korzyści dla użytkowników:
Wdrożenie repozytorium było współfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę (nr 1027/P-DUN/2014).

Repozytorium oparto o oprogramowanie DSpace. Oficjalne otwarcie oPUB nastąpiło 16. grudnia 2014 r.

Zespół oPUB


Redaktor
Anna Andrejów-Kubów (Centrum Informacji Naukowej DSW)