Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/99
Document Type: Artykuł
Title: Dekadę po Waszyngtonie: standaryzacyjny sukces czy porażka NATO?
Authors: Dereń, Jerzy
Keywords: standaryzacja; NATO
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, 234-244
Abstract: Polityczno-wojskowe oraz ekonomiczne implikacje standaryzacji na proces planowania obronnego wyznaczają obszar zainteresowań badawczych prezentowanych w artykule. Autor dowodzi, że proces standaryzacyjny, rozpatrywany w aspekcie procesu planowania obronnego (sił), jest warunkiem koniecznym osiągania interoperacyjności. Celem badawczym – realizowanym przy wykorzystaniu analitycznych metod badania standaryzacji w NATO oraz modelowania są procesy: Celów Sił Zbrojnych (element w procesie planowania sił NATO) oraz planowania obronnego NATO, pozostające w korelacji i harmonizacji z procesem standaryzacji. Struktura problemu badawczego jest oparta na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak jest realizowana polityka standaryzacyjna w Instytucjach i Dowództwach Struktury Dowodzenia NATO oraz Dowództwach Struktury Sił NATO? Jest warte podkreślenia, że w trakcie badań wykorzystano ogólnie dostępne narzędzia metodologiczne (analiza systemowa, modelowanie) przy wyborze modelu zorientowanego na budowanie zdolności (podejście oczekiwanych efektów – Effect Based Approach) ograniczanego wymaganiami standaryzacyjnymi, niezależnie od wpływu na rezultaty badań teorii uwzględniających modelowanie skierowane na zagrożenia (Threat Assessment Approach).
URI: http://hdl.handle.net/11479/99
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dekade_po_Waszyngtonie_standaryzacyjny_sukces_czy_porazka_NATO.pdfpełny tekst465.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.