Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/96
Document Type: Artykuł
Title: Bezpieczeństwo w Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju i strategiach sektorowych
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Mickiewicz, Piotr
Keywords: bezpieczeństwo państwa; bezpieczeństwo narodowe; interesy narodowe; strategia państwa; strategia rozwoju
Issue Date: 2013
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 7, 50-62
Abstract: Bezpieczeństwo państwa, czy narodowe jest w definiowane na szereg sposobów. Wynika to zarówno z różnorodnych podejść badawczych, jak i sposobu jego rozumienia przez społeczeństwo i establishment polityczny. Bez względu na spory definicyjne i zakres pojęciowy uznać należy, że w największym stopniu kreatorami bezpieczeństwa narodowego jest społeczność tworząca naród oraz aparat państwowy realizujący działania podejmowane przez to państwo. Rolą aparatu władzy jest określenie celów narodowych i inicjacja procesu ich osiągania. Instrumentem pozwalającym na ich osiąganie jest strategia państwowa (wielka strategia), którą w przypadku państw nie posiadających aspiracji mocarstwowych najczęściej zastępuje się długofalowymi programami rozwojowymi. Zaprezentowane podejście jest także zauważalne w przypadku polskiej Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku. Jej założenia pozwalają bowiem na zdefiniowanie pojęcia bezpieczeństwo państwa i wskazanie form i rodzajów aktywności państwa w celu jego zapewnienia.
URI: http://hdl.handle.net/11479/96
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezpieczenstwo_w_Dlugofalowej_Strategii_Rozwoju_Kraju_i_strategiach_sektorowych.pdfpełny tekst352.22 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons