Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/95
Document Type: Artykuł
Title: Bezpieczeństwo morskie a programy rozwojowe państwa polskiego do 2030 roku
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Mickiewicz, Piotr
Keywords: bezpieczeństwo morskie; interesy morskie; strategia rozwoju
Issue Date: 2014
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 8(2), 77-95
Abstract: Przyjęta w Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa RP do 2022 roku wykładnia pojęcia bezpieczeństwo państwa przewiduje konieczność uwzględnienia w jego zakresie działań zmierzających do osiągania interesów narodowych. Polskie interesy morskie wynikają z narodowych programów rozwojowych, zwłaszcza polityk transportowej i energetycznej. Ich osiąganie wymaga także uwzględnienia uwarunkowań zewnętrznych oraz – nade wszystko – posiadania instrumentarium pozwalającego na efektywne oddziaływanie na ważnych dla państwa akwenach morskich oraz wobec graczy międzynarodowych, których interesy będą negatywnie oddziaływać na możliwości osiągania przez państwo polskie własnych celów strategicznych. Istotnym zadaniem państwa w tym zakresie jest stworzenie właściwie skonstruowanego potencjału sił morskich.
URI: http://hdl.handle.net/11479/95
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezpieczenstwo_morskie_a_programy_rozwojowe_panstwa_polskiego_do_2030_roku.pdfpełny tekst436.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.