Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/92
Document Type: Artykuł
Title: Osiąganie zdolności operacyjnych przez Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS) w kontekście realizacji celów politycznych określonych w Strategii Bezpieczeństwa RP
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Dereń, Jerzy
Keywords: Dowództwo Wojsk Specjalnych; NATO; wojsko polskie; Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Issue Date: 2011
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 199-213
Abstract: Decyzja o utworzenie Dowództwa Wojsk Specjalnych była wynikiem podjętego przez Polskę zobowiązania na szczycie NATO w Rydze w 2006 r. pełnienia, od 2011 r., roli państwa ramowego w operacjach specjalnych Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sposób jego organizacji umożliwia realizację zadań wynikających z pełnienia przez Polskę tej funkcji, planowana struktura organizacyjna Wojsk Specjalnych jest optymalna i odpowiada potrzebom oraz możliwościom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, których ostateczny kształt dostosowany jest do standardów NATO. Problemem jest natomiast wywiązywanie się z sojuszniczych i koalicyjnych zobowiązań w zakresie osiągania przez Wojska Specjalne zadeklarowanych zdolności.
URI: http://hdl.handle.net/11479/92
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osiaganie_zdolnosci_operacyjnych_przez_Dowodztwo_Wojsk_Specjalnych.pdfpełny tekst1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.