Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/91
Document Type: Artykuł
Title: Bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji a założenia głównych współczesnych teorii bezpieczeństwa
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Kaźmierczak-Pec, Dorota
Keywords: bezpieczeństwo wewnętrzne; Rosja
Issue Date: 2011
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 254-268
Abstract: Przedmiotem niniejszego artykułu są pozamilitarne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Celem jest określenie ich istoty, treści i zakresu, a także uwarunkowań oraz tendencji w zakresie bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i społecznego (socjalnego), w tym także problemów demograficznych, współczesnej Rosji, w kontekście międzynarodowych ambicji i roli Rosji, a także szerokiego pojęcia bezpieczeństwa państwa. Hipotezą główną jest założenie, że wbrew potocznej opinii najważniejsze dla Rosji wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa leżą w sferze działań wewnętrznych, a nie zewnętrznych, choć są one ich funkcją.
URI: http://hdl.handle.net/11479/91
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezpieczenstwo_wewnetrzne_Rosji_a_zalozenia_glownych_wspolczesnych_teorii_bezpieczenstwa.pdfpełny tekst365.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.