Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/80
Document Type: Artykuł
Title: Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania
Journal: Forum Oświatowe
Authors: Nowak-Dziemianowicz, Mirosława
Keywords: dyskursywność; kryzys kultury; narracyjność i narracje; zaangażowanie
Issue Date: 2013
Citation: Forum Oświatowe, 3(50), 35-60
Abstract: Punktem wyjścia dla rozważań zaprezentowanych w tekście są trzy założenia. Pierwsze z nich oparte jest na przekonaniu, że kultura przesądza o wszystkim – o rozwoju społeczeństw, o jakości życia ludzi, drugie zaś związane jest z twierdzeniem, iż edukacja jest lustrem kultury. Problemy kultury są więc jednocześnie problemami edukacji oraz edukacja jest zawsze praktyczną realizacją jakiejś wizji (modelu rozwoju) kultury. Trzecie założenie związane jest z istotą pedagogiki jako dyscypliny, której specyfika i przedmiot badań stają się swoistym rodzajem szans i możliwości zarówno na rozumienie złożonych uwarunkowań różnorodnych przejawów kryzysu kultury i wychowania, jak i na ich przezwyciężanie. Taką szansą jest w moim przekonaniu narracyjność pedagogiki oraz pedagogiczne badania narracyjne.
URI: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151
http://hdl.handle.net/11479/80
ISSN: 0867-0323
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Narracyjne_mozliwosci_pedagogiki_a_kryzys_kultury_i_wychowania.pdfpełny tekst428.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons