Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/77
Document Type: Artykuł
Title: Młodzi dorośli między światem szkoły a światem pracy. Polityka – badania – rekomendacje
Journal: Forum Oświatowe
Authors: Nizińska, Adrianna
Kurantowicz, Ewa
Keywords: szkoła; rynek pracy
Issue Date: 2010
Citation: Forum Oświatowe, 2(43), 19-35
Abstract: W artykule opisujemy fazę życia jednostki określaną jako czas tranzycji (przejścia). Interesuje nas ten rodzaj „przejścia”, który pojawia się na skutek decyzji młodych dorosłych o opuszczeniu świata szkoły na rzecz świata pracy. W pierwszej części uzasadniamy złożoność kontekstów interesującej nas tranzycji począwszy od cech współczesnej pracy, przez charakterystykę okresu debiutu młodych w świecie dorosłych, do wykazania zmienności natury samej tranzycji. Następnie prezentujemy syntetyczny model komparatystycznego ujęcia zróżnicowanych faz przejścia w różnych krajach OECD. Ostatnia część tekstu odnosi się do praktyki społecznej, ale w sposób szczególny. Prezentujemy zalecenia, jakie są przedkładane różnym krajom OECD (w tym Polski) w odniesieniu do realizowanych przez te kraje działań dotyczących faz przejścia ze szkoły do pracy.
URI: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/226
http://hdl.handle.net/11479/77
ISSN: 0867-0323
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlodzi_dorosli_miedzy_swiatem_szkoly_a_swiatem_pracy.pdfpełny tekst777.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons