Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/70
Document Type: Artykuł
Title: Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli
Journal: Forum Oświatowe
Authors: Cervinkova, Hana
Keywords: badania w działaniu; kształcenie nauczycieli; etnografia edukacyjna; opis gęsty
Issue Date: 2013
Citation: Forum Oświatowe, 1(48), 123-137
Abstract: Artykuł jest przykładem zastosowania metodologii badań w działaniu i etnografii edukacyjnej w kształceniu nauczycieli. Autorka opisuje studium przypadku, dydaktyczny eksperyment, który przeprowadziła wraz z koleżanką ze studentkami 3. roku kierunku Pedagogika na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i wskazuję na przydatność wybranej metodologii nauczania w pracy z przyszłymi nauczycielami. Wskazuję, jak wymienione metodologiczne podejścia mogą wyposażać przyszłych nauczycieli w krytyczne kompetencje ukierunkowane na samodzielne rozwijanie własnego profesjonalizmu. Zastosowanie opisywanej metodologii w ramach seminarium dyplomowego w połączeniu z praktykami nauczycielskimi daję możliwość na jego szersze wprowadzenie w kształcenie nauczycieli.
URI: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/72
http://hdl.handle.net/11479/70
ISSN: 0867-0323
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etnografia_edukacyjna_i_badania_w_dzialaniu-z_warsztatu_ksztalcenia_nauczycieli.pdfpełny tekst371.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons