Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/61
Document Type: Artykuł
Title: Open Journal Systems – wartość dodana czasopisma
Journal: Biuletyn EBIB
Authors: Rozkosz, Ewa A.
Keywords: Open Journal Systems; OJS; czasopisma naukowe; Journal Management System
Issue Date: 2014
Citation: Biuletyn EBIB, 4(149)
Abstract: Artykuł ma na celu przedstawienie założeń projektowych, etapów rozwoju i podstawowych korzyści wynikających z wykorzystania systemu do zarządzania treścią (CMS) dla czasopism naukowych — Open Journal Systems. Zawiera zbiór wskazówek i odesłań do źródeł porządkujących wiedzę praktyczną o systemie, przydatną przede wszystkim wydawcom, redaktorom czasopism naukowych oraz pracownikom informacji pełniącym funkcje doradcze w wydawnictwach.
URI: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/246
http://hdl.handle.net/11479/61
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Open_Journal_Systems_wartosc_dodana_czasopisma.pdfpełny tekst873.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons