Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/59
Document Type: Artykuł
Title: Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania
Journal: Biuletyn EBIB
Authors: Rozkosz, Ewa A.
Keywords: analiza dorobku; bibliografia naukowa; dokumentowanie dorobku naukowego; POLon; Polska Bibliografia Naukowa
Issue Date: 2013
Citation: Biuletyn EBIB, 8(144)
Abstract: Artykuł ma na celu przedstawienie Polskiej Bibliografii Naukowej stanowiącej część systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on. Omawiany moduł ma stać się w przyszłości podstawowym źródłem informacji o dorobku naukowym pracowników polskich uczelni i instytutów naukowych. Autorka przygląda się narzędziu z perspektywy: indywidualnego autora oraz redaktora bibliografii instytucjonalnej. Poddaje ocenie jego funkcjonalność. Sprawdza, czy narzędzie pozwala na realizację podstawowych zadań bibliograficzno-bibliometrycznych stawianych pracownikom informacji naukowej.
URI: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/124
http://hdl.handle.net/11479/59
ISSN: 1507-7187
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polska_Bibliografia_Naukowa.pdfpełny tekst716.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.