Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/42
Document Type: Artykuł
Title: Rozwój profesjonalny jako uczenie się w relacjach
Journal: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy
Authors: Noworolnik-Mastalska, Monika
Keywords: rozwój profesjonalny; tożsamość zawodowa; społeczne uczenie się; uczenie się przez doświadczanie; dialektyka procesu uczenia się; kontekst społeczno-kulturowy uczenia się; społeczne konstruowanie się zawodów; struktura społeczna
Issue Date: 2013
Citation: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 64-84
Abstract: W artykule dokonano klasyfikacji wybranych współczesnych koncepcji rozwoju profesjonalnego, przyjmując perspektywę społeczno-kulturowego uczenia się w szeroko rozumianych relacjach. Oprócz klasycznego społecznego uczenia się w relacjach z innymi ludźmi rozważano również jego inne wymiary, takie jak: wymiar osobisty, kiedy to uczenie się zachodzi w relacji do własnego „Ja” podczas rozwoju tożsamości zawodowej, oraz wymiar kulturowy, kiedy z kolei uczenie się jest wynikiem kompetentnego odpowiadania na oczekiwania wynikające z bycia członkiem określonej kultury, grupy zawodowej oraz istniejącej struktury społecznej. Następnie wymiary te zilustrowano wybranymi przykładami istniejących badań nad procesem rozwoju tożsamości zawodowej. Połączenie przyjętej perspektywy teoretycznej uczenia się z wynikami badań pozwoliło wyodrębnić następujące rodzaje uczenia się: uczenie się przez praktykowanie, uczenie się w krytycznym dialogu, uczenie się jako stawanie się, uczenie się w kontekście makrostruktury społecznej, uczenie się z historii życia i uczenie się jako proces dialektyczny. Wszystkie z omówionych rodzajów uczenia się mogą być interesujące z punktu widzenia profesjonalnego rozwoju i uczenia się w obrębie zawodów tzw. sektora usług, szczególnie w przypadku: nauczycieli, pracowników socjalnych czy doradców.
URI: http://hdl.handle.net/11479/42
ISSN: 2299-4971
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozwoj_profesjonalny_jako_uczenie_sie_w_relacjach.pdfpełny tekst535.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.