Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/39
Document Type: Artykuł
Title: Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa
Journal: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy
Authors: Wojtasik, Bożena
Keywords: polskie poradnictwo; poradnictwo zawodowe; poradnictwo kariery
Issue Date: 2012
Citation: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 1, 35-47
Abstract: Szybko zmieniający się świat, w którym żyjemy, czyni przyszłość bardzo niepewną i zmusza ludzi do poszukiwania pewnego rodzaju stabilności. Poradnictwo jest jednym ze współczesnych sposobów wsparcia, ukierunkowanego na projektowanie indywidualnego życia i rozwiązywanie problemów. Jak, w tej złożonej rzeczywistości, poradnictwo może stać się bardziej spójne? Jakie istnieją możliwości współpracy między doradcą a klientem, a także pomiędzy różnymi partnerami zainteresowanymi poradnictwem (publicznym i niepublicznym) w obrębie kultury indywidualizmu i różnorodności opinii? Jak można zapewnić wysoką jakość usług doradczych, w sytuacji gdy mamy do czynienia z mnogością dyskursów i praktyk oraz z wieloma różnymi instytucjami (profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi) zaangażowanymi w procesy doradzania? Uważam, że doradcy, dzięki świadomej refl eksji oraz podejmowaniu określonych działań doradczych, dysponują potencjałem zdolnym pogodzić sprzeczności współczesnego, płynnego świata, co może doprowadzić do pozytywnych zmian i udoskonalić proces pomagania.
URI: http://hdl.handle.net/11479/39
ISSN: 2299-4971
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Refleksje_na_temat_stanu_polskiego_poradnictwa.pdfpełny tekst652.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.