Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/38
Document Type: Artykuł
Title: Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej
Journal: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy
Authors: Kargulowa, Alicja
Keywords: komunikacja satelitarna; intencje podmiotów społecznych; nowoczesność zwielokrotniona; poradoznawstwo; społeczeństwo sieci
Issue Date: 2012
Citation: Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 1, 19-34
Abstract: Artykuł przedstawia poradnictwo ery komunikacji satelitarnej, jako społeczny proces, w którym udział bierze wiele podmiotów życia społecznego. Są to organizatorzy życia społecznego, członkowie społeczeństwa – potencjalni klienci poradni, osoby radzące się, doradcy oraz badacze -poradoznawcy. Wspomniane podmioty kierowały się innymi intencjami w okresie industrializmu, a innymi kierują się w okresie ery satelitarnej i społeczeństwa sieci. Autorka analizuje tę zmianę i jej szeroki kontekst, podkreślając, że obecnie dąży się do wypracowania antropologicznej teorii wyjaśniającej znaczenie poradnictwa w rozwiązywaniu ludzkich problemów w skali światowej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/38
ISSN: 2299-4971
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poradnictwo_ery_komunikacji_satelitarnej.pdfpełny tekst476.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.