Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/324
Document Type: info:eu-repo/semantics/book
Title: Z doświadczeń w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. Studenckie badania w działaniu
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Medyńska, Marta
Duda, Dorota
Keywords: badania w działaniu; etnografia edukacyjna; autoetnografia; podejście Reggio Emilia; dyskursywne konstrukcje dziecka
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: Badania w działaniu cieszą się zasłużoną sławą jako narzędzie zmieniania świata na lepsze, w tym świata szkolnych klas i przedszkolnych sal. Jest to możliwe, gdyż tego rodzaju badania niosą ze sobą ogromny potencjał przeobrażania i udoskonalania praktyki pedagogicznej oraz planowania i wdrażania działań emancypacyjnych. Próby zastosowania podejścia, łączącego badania w działaniu i etnografię edukacyjną w pracy ze studentkami pedagogiki, opisuje Hana Červinková (2013), wskazując na jego potencjał w rozbudzaniu i pogłębianiu krytycznych kompetencji nauczycielek, umożliwiających im rozwijanie własnego profesjonalizmu. Niniejsza publikacja dostarcza kolejnych przykładów. Składają się na nią dwie prace licencjackie studentek pedagogiki na specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W obu pracach wykorzystana została metodologia, łącząca badania w działaniu i etnografię edukacyjną, jednak każda prezentuje nieco inne podejście. W pierwszej punktem wyjścia do własnych działań była obserwacja pracy nauczycielek wychowania przedszkolnego, przeprowadzona w czasie praktyk nauczycielskich. Głęboki sprzeciw wobec dostrzeganych zachowań kadry przedszkola, a także wizja dziecka postrzeganego jako złe i niekompetentne, wzbudziły chęć podjęcia działań, które pomogłyby uchronić własną praktykę pedagogiczną przed takim podejściem. Pragnienie to przełożyło się na wysiłek zbudowania własnej koncepcji dziecka, które może „myśleć, wyrabiać i posiadać własne zdanie, dzielić się nim z innymi, a także brać za nie odpowiedzialność”. W drugiej pracy autorka postanowiła wykorzystać szczególną sytuację, w jakiej się znajdowała, jednocześnie studiując wychowanie przedszkolne i pracując w przedszkolu, i przyjrzała się własnej praktyce pedagogicznej. W tym celu nagrała prowadzone przez siebie zajęcia z dziećmi, a następnie poddała je krytycznej, refleksyjnej analizie.
URI: http://hdl.handle.net/11479/324
DOI: 10.34862/38k3-9m73
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Z_doświadczeń_w_kształceniu_nauczycieli_wczesnej_edukacji_Studenckie_badania_w_działaniu.pdfPełny tekst1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.