Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/316
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Niemiecka strategia adaptacji do zmian klimatu jako narzędzie polityki bezpieczeństwa
Journal: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka
Authors: Wyligała, Helena
Keywords: adaptacja; zmiany klimatu; Niemcy; bezpieczeństwo; strategia
Issue Date: 2018
Citation: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 1(10), 109-122
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie problematyki adaptacji do zmian klimatu w Niemczech w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa tego kraju. Analizą objęta została treść, proces tworzenia, monitorowania i ewaluacji Niemieckiej Strategii Adaptacji do zmian klimatu, przyjętej przez rząd federalny w 2008 r. jako wynik zobowiązań międzynarodowych oraz krajowych potrzeb realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Z uwzględnieniem prognoz odnośnie przyszłych zmian środowiskowych wskazuje ona na sektory społeczno-gospodarcze szczególnie narażone na zmiany klimatu. Na przykładzie branży energetycznej i ochrony ludności autorka podjęła się znalezienia stycznych między polityką bezpieczeństwa a administracyjnie sterowanym procesem adaptacji. Analiza treści Białej Księgi z 2016 r. jako kluczowego dokumentu określającego ramy działania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa RFN wykazała, że kwestie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków stanowią punkt odniesienia dla działań ochronnych i prewencyjnych, podejmowanych przez służby w ramach realizacji przez nie odpowiedzialności za zapewnianie bezpieczeństwa w państwie.
URI: http://hdl.handle.net/11479/316
ISSN: 1899-6264
2451-0718
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niemiecka_strategia_adaptacji_do_zmian_klimatu_jako_narzędzie_polityki_bezpieczeństwa.pdfpełny tekst1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.