Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/308
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Ludzie Mocy jako doradcy w kulturze Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej
Journal: Dyskursy Młodych Andragogów
Authors: Jeż, Maciej
Keywords: doradca; Ludzie Mocy; działania pomocowe; medicine-man
Issue Date: 2017
Citation: Dyskursy Młodych Andragogów, 18, 171-183.
Abstract: W niniejszym artykule autor analizuje osoby medicine-menów w kulturze Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej. Zwykle są oni nieprecyzyjnie nazywani szamanami lub nawet czarownikami. Autor pokazuje zróżnicowaną rolę, jaką odgrywają w swoich społecznościach ze względu na ich wiedzę, doświadczenie, zdolności i umiejętności. Nazywa ich Ludźmi Mocy. Są oni nie tylko uzdrawiaczami i odpowiednikami kapłanów, lecz swego rodzaju tubylczymi doradcami, służącymi poradą, którzy podejmują dla dobra wspólnoty rozmaite działania pomocowe. Dlatego też autor porównuje ich do profesjonalnych doradców kultury zachodniej, ukazując ich czytelnikom w płaszczyźnie interdyscyplinarnej. Przygotowując tekst, który ma charakter opisowy, opiera się na szczegółowym studiowaniu polsko- i obcojęzycznej literatury przedmiotu, zarówno etnologicznej, jak i poradoznawczej, zamieszczonej w bibliografii. Według założenia jest on przygotowaniem do przeprowadzenia związanych z tematem tubylczego doradcy własnych badań terenowych w wybranej społeczności rdzennych Amerykanów.
URI: http://hdl.handle.net/11479/308
ISSN: 2084-2740
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ludzie_Mocy_jako_doradcy_w_kulturze_Indian_Wielkich_Równin_Ameryki_Północnej.pdfpełny tekst736.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.