Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/302
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Teoria Etienne’a Wengera w badaniach usytuowanego uczenia się kompetencji informacyjnych
Journal: Forum Oświatowe
Authors: Rozkosz, Ewa A.
Keywords: usytuowane uczenie się; wspólnota praktyki; kompetencje informacyjne; praktyka informacyjna
Issue Date: 2017
Citation: Forum Oświatowe, 29(1), 109–140.
Abstract: Teoria usytuowanego uczenia się Etienne’a Wengera może dostarczyć ramy pojęciowej do objaśniana złożoności uczenia się. Celem artykułu jest ocena użyteczności tej teorii do badania uczenia się kompetencji informacyjnych, czyli badania uczestnictwa w praktyce informacyjnej. Dokonałam rekonstrukcji teorii usytuowanego uczenia się Wengera, wyodrębniając dwa aspekty uczenia się: wewnątrz oraz poza wspólnotą praktyki. Po przeanalizowaniu czterech tekstów badawczych, których autorzy interpretowali praktykę informacyjną, używając pojęć z teorii Wengera,ustaliłam, że w tym polu badawczym użyteczne są pojęcia związane z uczeniem się w obrębie wspólnoty praktyki, natomiast mniej użyteczne okazują się pojęcia związane z uczeniem się jako przekraczaniem granic wspólnoty praktyki.
URI: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/538
http://hdl.handle.net/11479/302
ISSN: 0867-0323
2450-3452
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoria_Etiennea_Wengera.pdfPełny tekst281.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons