Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/298
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Badania z dziećmi: dziecięcy obraz szkoły
Journal: Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
Authors: Zwiernik, Jolanta
Keywords: badania etnograficzne; wywiad; światy dzieci; zabawa; grupa zabawowa; obraz szkoły
Issue Date: 2017
Citation: Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 20(1), 61-74.
Abstract: Celem tekstu jest namysł nad konceptualizacją i statusem badań z dziećmi. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera analizę komparatywną specyfiki i uwarunkowań badań prowadzonych z dziećmi i z osobami dorosłymi. Część druga prezentuje rezultaty badań z udziałem dzieci (wywiad i obserwacja etnograficzna) przybliżających badacza do odkrycia obrazu szkoły z ich perspektywy. W konkluzji wskazano na konieczność refleksyjnego sytuowania badań z dziećmi na kontinuum – od takich samych do różnych od tych, jakie prowadzone są z udziałem osób dorosłych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/298
ISSN: 1505-8808
2450-3428
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badania_z_dziecmi.pdfPełny tekst217.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons