Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/284
Document Type: info:eu-repo/semantics/book
Title: Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: aktywizacja środowiska na pograniczu
Authors: Hana, Cervinkova
Keywords: niepełnosprawni; zmiana społeczna; aktywizacja; animatorzy społeczni
Issue Date: 2008
Publisher: ELWOJ Jerzy Wojciechowski
Citation: Wrocław: ELWOJ Jerzy Wojciechowski
Abstract: Projekt „Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych - aktywizacja środowiska na pograniczu” powstał na podstawie trzyletniej współpracy pomiędzy Wydziałem do spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Międzynarodowym Instytutem Badań nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Co roku wspólnie organizowaliśmy konferencje poruszające ważny problem społeczny - niewielki dostęp osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego i tego negatywne skutki polegające na niezwykle ograniczonym uczestnictwie w rynku pracy oraz niskim statusie społecznym i ekonomicznym. Spotkania te stały się platformą dyskusji między pracownikami edukacji, lokalnymi urzędnikami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, a oprócz wymiany informacji i pomysłów przyczyniły się także do tworzenia różnych inicjatyw, takich jak powołanie stanowisk pełnomocnika rektora na kilku uczelniach wyższych we Wrocławiu i w regionie, pierwsze uniwersyteckie kampanie informacyjne zachęcające osoby niepełnosprawne do studiowania oraz stworzenie nowoczesnych mechanizmów nacisku na administrację uczelni w celu przystosowania uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Po konferencji w roku 2006 zaczęliśmy jednak odczuwać potrzebę zmiany naszej roli z inicjatorów dyskusji na aktorów społecznych podejmujących konkretne działania.
URI: http://hdl.handle.net/11479/284
ISBN: 978-83-926224-5-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Animatorzy_spoleczni_na_rzecz_osob_niepelnosprawnych.pdfPełny tekst3.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.