Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/279
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: W poszukiwaniu emancypacyjno-transformacyjnego wymiaru badań pedagogicznych i antropologicznych
Authors: Gołębniak, Bogusława D.
Červinková, Hana
Keywords: badania w działaniu; antropologia zaangażowana
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: H. Červinková, & B. D. Gołębniak (eds.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (pp. VII–XVII). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Zbiór Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, który mamy przyjemność zaprezentować polskim Czytelnikom, stanowi autorskie przedsięwzięcie redakcyjne, podjęte w kontekście, który można, za Wygotskim, nazwać epizodem wspólnego zaangażowania. Doświadczenie wyniesione z udziału w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w ciągu ostatnich lat pod auspicjami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu pokazało – po pierwsze, że z perspektywy reprezentowanych przez nas różnych dyscyplin naukowych ogląd badanych fenomenów ma charakter dopełniający się, po drugie, że rysuje się możliwość redefi nicji utylitarnej funkcji nauki przez sięgnięcie do tekstów lokowanych w paradygmacie, którego początki sięgają wprawdzie połowy XX wieku, ale który dziś, w związku z pogłębiającym się kryzysem normatywności, zdaje się nie tyle przeżywać renesans, ile być kluczowy dla tej fazy rozwoju badań jakościowych, którą Norman Denzin i Yvonna Lincoln we Wprowadzeniu do ostatniego wydania znanego podręcznika badań jakościowych określają jako przełomowa przyszłość.
URI: http://hdl.handle.net/11479/279
ISBN: 978-83-62302-14-7
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
W_poszukiwaniu_emancypacyjno-transformacyjnego_wymiaru_badan.pdfPełny tekst321.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.