Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/277
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Kulturowe konteksty organizacji poradnictwa
Authors: Kargul, Józef
Keywords: doradztwo; poradnictwo; poradoznawstwo
Issue Date: 2016
Publisher: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Citation: B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla (eds.), Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka (pp. 29–41). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Abstract: Kulturowe konteksty organizacji poradnictwa przedstawię przyjmując perspektywę poradoznawczą. Poradoznawstwem Alicja Kargulowa, a za Nią grono badaczy tej dziedziny życia społecznego, nazywa naukę o poradnictwie i doradztwie. Nauka ta opiera się na kilku ogólnych założeniach. Po pierwsze, poradnictwo i doradztwo - które głównie polega na radzeniu, doradzaniu, udzielaniu porad i konsultacji, prowadzeniu indywidualnej lub grupowej „łagodnej terapii” przez doradcę dla/wobec/z radzącym się - stanowi taką społeczną praktykę, jaka może być przedmiotem badań naukowych odrębnej dyscypliny. Po drugie, uprawiając poradoznawstwo, na ową praktykę można spojrzeć z poziomu mikro, perspektywy mezo i perspektywy makro. I po trzecie, różnicowanie się owej praktyki, czyli poradnictwa i doradztwa na wszystkich tych poziomach może mieć różne podstawy, a jedną z nich jest – najogólniej rzecz biorąc – kultura interesariuszy (homo consultans), czyli jej adresatów, uczestników, konstruktorów.
URI: http://hdl.handle.net/11479/277
ISBN: 978-83-7455-489-3
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulturowe_konteksty_organizacji_poradnictwa.pdfPełny tekst501.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.