Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/276
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Nurt krytyczny w poradoznawstwie
Authors: Kargulowa, Alicja
Keywords: poradoznawstwo; poradnictwo; podejście krytyczne
Issue Date: 2016
Publisher: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Citation: B. J. Ertelt, J. Górna, D. Kukla (eds.), Wybrane aspekty doradztwa zawodowego na przestrzeni życia człowieka (pp. 73–94). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Abstract: Poradoznawstwo jest nauką o poradnictwie, a więc o pewnej dość specyficznej społecznej praktyce. Na ogół praktyka społeczna, jest postrzegana jako byt pośredniczący między szerszymi procesami życia społecznego (produkcji, kontroli, adaptacji, scalania, edukacji itp.) i pojedynczymi produktami materialnymi lub wydarzeniami społecznymi, które są jej rezultatem. Jednakże poradnictwo nie jest praktyką „produkującą” własny wytwór lub prowadzącą do zdarzeń samoistnych, ale jest praktyką optymalizującą w skali mikro społeczne bytowanie poszczególnych jednostek i/lub w mezo- i makroskali funkcjonowanie procesów życia społecznego. Będąc swego rodzaju faktem/procesem/zdarzeniem realizuje się w międzyosobowych relacjach jako „sugestia” lub „impuls” udoskonalania organizacji i przebiegu innych procesów lub zdarzeń. Jest stosowane po to, by ulepszać, korygować, czynić najlepszymi z możliwych zarówno sytuacje osobiste jednostek lub grup, jak i procesy: produkcji, kontroli, adaptacji, społecznych więzi, edukacji lub wychowania i zwiększać ich efektywność. Poradnicza praktyka, jest zatem - w tym punkcie widzenia - usługą i/lub strategią. W przestrzeni życia społecznego poradnictwo ma charakter transwersalny i jest zawsze jakieś (rodzinne, zawodowe, prawne, medyczne itp.), czyjeś (systemu edukacji, produkcji, kontroli społecznej, społecznej adaptacji itp.) lub stosowane wobec kogoś (osób bezradnych, zaradnych ale niezdecydowanych, wykluczonych itp.).
URI: http://hdl.handle.net/11479/276
ISBN: 978-83-7455-489-3
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nurt_krytyczny_w_poradoznawstwie.pdfPełny tekst687.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.