Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/273
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Ocalić demokrację: duńskie przedszkola prywatne i niezależne w epoce neoliberalizmu
Journal: Studia Pedagogiczne
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Keywords: wczesna edukacja; demokracja; neoliberalizm; pedagogika społeczna a gotowość szkolna; Dania; Frie Børnehaver og Fritidshjem
Issue Date: 2015
Citation: Studia Pedagogiczne, 68, 263–274.
Abstract: Celem artykułu jest omówienie przemian zachodzących we wczesnej edukacji w Danii pod wpływem ideologii neoliberalnej oraz poglądów pedagogów pracujących w prywatnych i niezależnych przedszkolach odnośnie do nakładanych na nich nowych wymagań. W tekście scharakteryzowano tradycyjne podejście w obszarze wczesnej edukacji w Danii, oparte na swobodnej zabawie dzieci i demokracji, pozwalające dzieciom na rozwijanie kompetencji społecznych i poznawczych poprzez samodzielne badanie i odkrywanie, a pedagogom zapewniające duży zakres autonomii. Nowe tendencje w duńskiej wczesnej edukacji, zorientowane na szczegółowe planowanie pracy i ocenę opartą na mierzalnych wynikach, stoją w sprzeczności z tradycyjnym podejściem, zmuszając pedagogów do opracowywania programów mających na celu przygotowanie dzieci do szkoły oraz do wprowadzania metod nauczania odpowiadających odgórnie definiowanym standardom edukacyjnym. Wyniki badania, opartego na wywiadach z pedagogami i ekspertami w zakresie wczesnej edukacji, wskazują na krytyczne nastawienie praktyków do nowych rozwiązań oraz podejmowane przez nich próby ocalenia demokracji jako podstawowej wartości w edukacji.
URI: http://hdl.handle.net/11479/273
ISSN: 0081-6795
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ocalic_demokracje.pdfPełny tekst199.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.