Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/272
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Why are they so boring? – the educational context of computer games from a design and a research perspective
Journal: Neodidagmata
Authors: Stasieńko, Jan
Issue Date: 2013
Citation: Neodidagmata, 35, 47–64.
Abstract: Można powiedzieć, że gry elektroniczne od samych swoich początków miały istotny kontekst edukacyjny. W przeszło czterdziestoletniej historii wielokrotnie spierano się o to, czy mogą one mieć takie walory, czy też wręcz przeciwnie, nie mają ich lub też przynoszą odwrotny skutek, który niewybrednie określano jako „ogłupiająco-demoralizujący”. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych osiągnięć w dziedzinie gier edukacyjnych, uwzględniając zarówno stanowiska badawcze, jak i praktykę kreacji gier. W tekście przedstawiono takie zagadnienia, jak wymiary edukacji w grach czy dyskusja nad wartością edukacyjną gier w perspektywie opinii ich przeciwników i zwolenników. Dokonano przeglądu ustaleń terminologicznych oraz opisano typy gier edukacyjnych i kryteria ich wyróżniania. Odniesiono się do relacji między gatunkiem gry a kwestią jej edukacyjności. Przeanalizowano technologiczne aspekty gier edukacyjnych, a także możliwości budowania wartości edukacyjnej w grach za pośrednictwem strategii rywalizacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/272
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Why_are_they_so_boring.pdfFull text437.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.