Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/269
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Znaczenie teorii krytycznej dla uczenia się i nauczania dorosłych
Journal: Edukacja Dorosłych
Authors: Kruszelnicki, Wojciech
Keywords: edukacja ustawiczna dorosłych; teoria krytyczna; Max Horkheimer; Szkoła Frankfurcka; rozum instrumentalny; cele kształcenia; emancypacja
Issue Date: 2015
Citation: Edukacja Dorosłych, 2(73), 9–22.
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób można odnosić diagnozy i troski teorii krytycznej do uczenia się i nauczania dorosłych, a w szczególności jak teorie uczenia się dorosłych można rozbudowywać w świetle kierunkowych idei Szkoły Frankfurckiej. Naczelna diagnoza powtarzana w artykule mówi, iż pedagogiczna idea całożyciowego uczenia się podziela dziś los każdego innego podsystemu edukacji: jest w coraz większej mierze zagarniana przez neoliberalną ideologię fundamentalizmu rynkowego, traktującego uczenie się jako źródło ekonomicznego postępu oraz klucz do konsumpcyjnego uczestnictwa w napędzaniu gospodarki, i dlatego całkowicie pozbawiającego je jego publicznego, etycznego i emancypacyjnego znaczenia. Warunkiem wstępnym owego uczestnictwa jest, całkiem po prostu, akceptacja – zdolność jednostki do przystosowania się do istniejącego stanu rzeczy. Teoria krytyczna ukazana tu jest jako narzędzie pozwalające głębiej zrozumieć współczesny fenomen hegemonii rozumu instrumentalnego. Spożytkowana pedagogicznie daje możliwość uwrażliwiania uczących się dorosłych na desubiektywizujące oddziaływania władzy i ideologii oraz zachęca ich do rozwijania emancypacyjnej podmiotowości zorientowanej na budowanie autonomicznej biografii, a także obronę świata życia i przestrzenie społeczeństwa obywatelskiego przed intruzją etyki rynku oraz biurokratycznej racjonalności.
URI: http://hdl.handle.net/11479/269
ISSN: 1230-929X
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Znaczenie_teorii_krytycznej_dla_uczenia_sie_i_nauczania_doroslych.pdfpełny tekst582.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.