Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/268
Document Type: info:eu-repo/semantics/book
Title: Nietzsche i romantyzm
Authors: Kruszelnicki, Michał
Kruszelnicki, Wojciech
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Abstract: Piąty tom serii „Nietzsche Seminarium” jest efektem spotkania naszej grupy seminaryjnej w maju 2011, spotkania, którego celem było skonfrontowanie różnych spojrzeń na romantyzm jako zarówno filozofię posiadającą własny rodowód historyczny, dynamikę rozwoju oraz program, jak i swoistą postawę egzystencjalną w warunkach tej epoki kulturowej, jaką zwykliśmy określać mianem nowoczesności. Na poniższych stronach zarysuję główne kierunki debat i sporów wynikłych w trakcie seminarium, tu zaś ujętych w pełne opracowania poszczególnych głosów i spróbuję pokazać, co nowego do trwającej w humanistyce dyskusji o intelektualnym i duchowym dziedzictwie romantyzmu prezentowany tom może wnieść.
URI: http://hdl.handle.net/11479/268
ISBN: 978-83-62302-59-8
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nietzsche_i_romantyzm.pdfPełny tekst2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.