Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/265
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Wprowadzenie do założeń koncepcji kształcenia praktycznego
Authors: Chmiel, Teresa
Keywords: kształcenie nauczycieli
Issue Date: 2014
Publisher: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Citation: B. Kutrowska, & A. Pereświet-Sołtan (Eds.), Poprzez praktykę do profesjonalizmu: przygotowanie do zawodu nauczyciela (pp. 30–39). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
Series/Report no.: Praktyczność i Profesjonalizm;
Abstract: Profesjonalne przygotowanie nauczyciela do pracy we współczesnej szkole nie może odbywać się tylko poprzez zdobywanie wiedzy o tym, jak efektywnie nauczać, jak dobierać metody i środki, by osiągać zamierzone cele, a więc nabywanie kompetencji technicznych, ale także poprzez zdobywanie kompetencji praktyczno-moralnych, prowokujących namysł nad działaniem, autorefleksję, zmianę. Zawód nauczyciela nie powinien sprowadzać się wyłącznie do transmisji kultury dominującej, wiedzy gotowej, odgórnie narzuconej (nauczyciel nie jest też jedynym jej źródłem dla ucznia), dlatego konieczna jest zmiana w postrzeganiu zawodowej roli nauczyciela: z osoby odpowiedzialnej za transmisję, przekazywanie wiedzy na osobę organizującą warunki do uczenia się, rozpoznającą trudności, potrzeby, zasoby ucznia, diagnozującą i wspierającą szeroko rozumiany rozwój dziecka. Potrzebna jest redefinicja tej zawodowej roli, dostosowanie jej do wymagań współczesności. „Od profesjonalistów żąda się, aby nie traktowali swych klientów przedmiotowo, postrzegali ich sytuacje całościowo i uzgadniali z nimi wszystkie decyzje dotyczące sposobu zaspokajania ich potrzeb” (Gołębniak, 1998, s. 126).
URI: http://hdl.handle.net/11479/265
ISBN: 978-83-62302-75-8
Appears in Collections:WZ DSW w Kłodzku – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wprowadzenie_do_zalozen_koncepcji_ksztalcenia_praktycznego.pdfPełny tekst326.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons