Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/261
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: „To nie jest życie”: ubóstwo kobiet, perspektywy pomocy i wyzwania miejskiego ładu lokalnego na przykładzie Wałbrzycha
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Starnawski, Marcin
Keywords: kobiety; miasto; ubóstwo; Wałbrzych
Issue Date: 2010
Publisher: Oficyna Naukowa
Citation: P. Żuk (Ed.), O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu: ład lokalny, lewica, demokracja (pp. 143–182). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Abstract: Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie przyczyn, konsekwencji i doświadczeń ubóstwa w kontekście społeczno-historycznej dynamiki średniego miasta, którego struktura i procesy rozwojowe uległy zasadniczej zmianie na skutek neoliberalnej polityki okresu transformacji systemowej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Kategorią osób żyjących w ubóstwie są tu kobiety – mieszkanki Wałbrzycha. Jakościowe badania przeprowadzone w sierpniu 2009 roku miały na celu identyfikację głównych problemów społecznych w perspektywie osób dotkniętych ubóstwem, sposobów rozumienia własnej sytuacji przez te osoby, działań podejmowanych przez nie na rzecz zmiany swojego położenia, a takze analizę instytucjonalnych uwarunkowań ubóstwa i mozliwości jego pokonania.
URI: http://hdl.handle.net/11479/261
ISBN: 9788377370025
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
To_nie_jest_zycie.pdfPełny tekst3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.