Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/260
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Oblicza pracy – oblicza biedy
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Starnawski, Marcin
Keywords: kobiety; ubóstwo; wieś
Issue Date: 2011
Publisher: Kampania Przeciw Homofobii
Citation: R. Szarfenberg (Ed.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce: raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (pp. 25–35). Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.
Abstract: Raport z badań warunków życia kobiet w gospodarstwach domowych o niskich dochodach na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11479/260
ISBN: 978-83-930480-5-2
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oblicza_pracy_oblicza_biedy.pdfPełny tekst698.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.