Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/258
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Ramy metodologiczne badań w projekcie „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Rudnicki, Paweł
Starnawski, Marcin
Keywords: dyskryminacja; edukacja antydyskryminacyjna; szkoła
Issue Date: 2015
Publisher: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Citation: K. Gawlicz, P. Rudnicki, & M. Starnawski (Eds.), Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona: o budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce: raport z badań (pp. 60–78). Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Abstract: Prezentowane badania dotyczyły zjawiska dyskryminacji w polskich szkołach. Problem dyskryminacji został potraktowany względnie szeroko, nie tylko w ścisłym sensie jako nierówne traktowanie (np. arbitralna odmowa dostępu do pewnych zasobów lub możliwości), ale także jako motywowana uprzedzeniami przemoc, tak fizyczna, jak i werbalna czy symboliczna (mowa nienawiści). W ramach strategii badania jakościowego prace zespołu badawczego koncentrowały się na trzech, ściśle powiązanych ze sobą, obszarach zagadnień. Po pierwsze, skoncentrowano się na badaniu sytuacji i struktur dyskryminacyjnych oraz zjawisk powiązanych z dyskryminacją, mających miejsce w szkołach na terenie Polski. Założono, że opis i analiza tych sytuacji/struktur opierać się będą na ich rekonstrukcji w wypowiedziach uczestniczek/uczestników badania, wśród których znajdą się osoby dyskryminowane lub będące świadkami dyskryminacji bądź zjawisk z nią powiązanych. Drugim zagadnieniem było podejmowanie w szkołach działań o charakterze antydyskryminacyjnym. Istotne tło czasowe i prawne stanowił dla tego badania wprowadzony w roku szkolnym 2013/2014 wymóg realizacji działań antydyskryminacyjnych w szkołach, zawarty w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z maja 2013 roku. A zatem, oprócz dokumentowania i pogłębionej analizy samych przejawów dyskryminacji, badanie stanowiło odpowiedź na potrzebę zdiagnozowania sposobów wdrażania, realizacji i udoskonalania działań zorientowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji, identyfikowanie jej przejawów, rozwiązywanie problemów pojawiających się w kontekście zjawiska dyskryminacji, a także realizowania edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Ten obszar zagadnień obejmował także kwestię zidentyfikowania trudności lub przeszkód oraz potrzeb różnych podmiotów szkolnych (uczniów/uczennic, nauczycielek/nauczycieli, dyrekcji i innych) w kontekście tej konkretnej zmiany w nadzorze pedagogicznym. Po trzecie, na podstawie analizy przejawów dyskryminacji oraz diagnozy wyzwań i potrzeb w zakresie działań antydyskryminacyjnych, badanie miało w założeniu doprowadzić do sformułowania zarysu dalszych praktyk służących upowszechnianiu i utrwalaniu postaw równościowych oraz tworzenia szkoły jako przestrzeni społecznej wolnej od dyskryminacji.
URI: http://hdl.handle.net/11479/258
ISBN: 978-83-933298-2-3
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramy_metodologiczne_badan_w_projekcie_Dyskryminacja_w szkole.pdfPełny tekst392.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons