Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/256
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Edukacja globalna: perspektywa Polski jako europejskiego kraju półperyferyjnego
Authors: Starnawski, Marcin
Keywords: edukacja globalna; analiza systemów-światów
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (Eds.), Edukacja globalna: polskie konteksty i inspiracje (pp. 39–59). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Series/Report no.: Dyskursy Edukacji Obywatelskiej;
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest próba sproblematyzowania niektórych aspektów „edukacji globalnej”, odnoszących się do jej współczesnych ram pojęciowych, ze szczególnym uwzględnieniem schematu podziału „Północ/Południe” jako swoistej „matrycy” myślenia o nierównościach społecznych w skali światowej. Koncentruję się zatem na krytycznej odmianie tego nurtu edukacyjnego, to znaczy na takiej koncepcji edukacji globalnej, która wykracza poza perspektywę edukacyjnego „globalizmu” zakładającego „kształtowanie globalnej świadomości i wprowadzanie w życie ideału wychowawczego” jako „punkt wyjścia urzeczywistniania idei globalnego (światowego) społeczeństwa”2, obejmując także – a może przede wszystkim – problematykę światowych nierówności rozwojowych widzianą przez pryzmat aksjologii praw człowieka, sprawiedliwości i solidarności. Zadanie problematyzacji takiej wizji edukacji globalnej odnosi się w tym artykule do trzech kwestii: relacji pomiędzy schematem Północ/Południe a statusem Polski i Europy Wschodniej jako obszaru peryferyjnego lub półperyferyjnego w ramach światowego systemu kapitalistycznego; dylematów czy też pułapek tkwiących w edukacji globalnej opartej na schemacie Północ/Południe i poszerzonej o perspektywę „półperyferyjną”; możliwych treści, celów i ideału wychowawczego tak rozumianej edukacji globalnej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/256
ISBN: 978-83-62302-99-4
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukacja_globalna_-_perspektywa_Polski_jako_europejskiego_kraju_polperyferyjnego.pdfPełny tekst346.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons