Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/253
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Okna na świat, oblężone twierdze… Obywatelskie witryny polityczne
Authors: Tokarz, Tomasz
Keywords: witryny polityczne
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: A. Dytman-Stasieńko, & J. Stasieńko (Eds.), WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (pp. 149–158). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: W artykule skoncentrowałem się na internetowych witrynach politycznych tworzących punkty zborne sympatyków danego nurtu ideowo-politycznego. Stanowią one instrument ekspresji osób identyfi kujących się z określonym zespołem idei, przekonań, wartości. Są areną wymiany informacji i opinii. Służą ujawnianiu lub kształtowaniu tożsamości zbiorowej. Mogą pełnić funkcję „okien na świat”, służących propagowaniu poglądów czy wartości, albo – „oblężonych twierdz”, prowadząc do zamykania się użytkowników.
URI: http://hdl.handle.net/11479/253
ISBN: 978-83-89518-73-6
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okna_na_swiat.pdfPełny tekst255.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.