Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/252
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Sieć jako medium dekonspiracji (prolegomena do analizy dyskursu teoriospiskowego)
Authors: Otrocki, Michał
Keywords: teorie spiskowe; Internet
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: A. Dytman-Stasieńko, & J. Stasieńko (Eds.), WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (pp. 170–184). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Popularność teorii spiskowych to osobliwy fenomenem współczesnej kultury. Liczne jego wyjaśnienia, kładąc nacisk na racjonalistyczną krytykę samej idei spisku, traktują pobieżnie uwarunkowania kulturowe i komunikacyjne, sprowadzając je do diagnozy wpływu kultury masowej i mediów. Artykuł jest próbą ujęcia tego zjawiska ze względu na jego dynamiczny, dyskursywny charakter, w powiązaniu ze specyfi ką Internetu jako medium i zarazem swoistego środowiska społecznego. Dyskurs teoriospiskowy można traktować jako przejaw niepewności co do negatywnych skutków globalizacji, a zarazem jako swoisty potoczny model interpretacyjny.
URI: http://hdl.handle.net/11479/252
ISBN: 978-83-89518-73-6
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siec_jako_medium_dekonspiracji.pdfPełny tekst314.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.