Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/251
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Scena symultaniczna i ikonostas – zagubione ślady archeologii stron internetowych
Authors: Stasieńko, Jan
Keywords: archeologia stron internetowych; historia Internetu
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: A. Dytman-Stasieńko, & J. Stasieńko (Eds.), WWW w sieci metafor: strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (pp. 100–112). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Archeologię stron internetowych należałoby rozumieć jako badanie ujawniających się w przeszłości sposobów wizualnej prezentacji danych, które to sposoby wykazują podobieństwo do form udostępniania informacji oraz typów interakcji ujawniających się w strukturach WWW. Celem niniejszego tekstu będzie próba przyjrzenia się dwóm źródłom opisywanych form wizualnych. Pierwszym z nich jest teatr, drugim natomiast sztuka sakralna. Spośród obu obszarów sztuki przede wszystkim pierwszy jest źródłem inspiracji dla refl eksji nowomedialnej, żeby przypomnieć choćby prace Brendy Laurel i Janet H. Murray. Nie są to jednak inspiracje związane z analizą interfejsu i struktury form multimedialnych, a taki potencjał wydają się posiadać obie analizowane w artykule formy przedstawienia: średniowieczna scena symultaniczna oraz ikonostas jako element przestrzeni sakralnej obecny w obrządku prawosławnym.
URI: http://hdl.handle.net/11479/251
ISBN: 978-83-89518-73-6
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scena_symultaniczna_i_ikonostas.pdfPełny tekst365.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.