Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/245
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Pytania o szkołę, edukację i wychowanie w perspektywie normatywnej
Authors: Nowak-Dziemianowicz, Mirosława
Keywords: normatywność; edukacja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: P. Rudnicki, M. Starnawski, & M. Nowak-Dziemianowicz (Eds.), Władza, sens, działanie: studia wokół związków ideologii i edukacji (pp. 37–54). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Tekst ten jest próbą rozwinięcia kilku tez. Pierwsza z nich dotyczy normatywnego charakteru pedagogiki i konsekwencji wynikających z tej specyfiki dyscypliny. Druga teza oparta jest na przekonaniu, iż edukacja i wychowanie, wraz z instytucjami, w których te procesy się odbywają i codziennymi praktykami społecznymi, które tych procesów dotyczą, mogą (powinny być?) odpowiedzią na problemy czasu, w których się rozgrywają, na dylematy związane z teraźniejszością społecznych aktorów biorących w tych procesach udział. Z tej tezy wynikają więc pytania o kontekstualność procesów edukacji i wychowania. Wynika ono z przeświadczenia, że edukacja na każdym poziomie ma zawsze wymiar czasowo-przestrzenny: dzieje się w jakimś miejscu i czasie. To miejsce i czas to podstawowe uwarunkowanie organizacyjne, formalne, a także merytoryczne dla projektowanych rozwiązań.
URI: http://hdl.handle.net/11479/245
ISBN: 978-83-62302-58-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytania_o_szkole_edukacje_i_wychowanie_w_perspektywie_normatywnej.pdfPełny tekst327.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.