Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/243
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Pedagogika inkluzji i zarządzanie piętnem – znaczenia, interpretacje, praktyki
Authors: Ligus, Rozalia
Keywords: inkluzja; integracja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: P. Rudnicki, M. Starnawski, & M. Nowak-Dziemianowicz (Eds.), Władza, sens, działanie: studia wokół związków ideologii i edukacji (pp. 309–330). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Celem swoich rozważań czynię z jednej strony potrzebę odnowienia myślenia o istocie inkluzji i wyjście poza tradycyjne rozumienie integracji skupionej na włączaniu osób z niepełnosprawnością czy specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szeroko rozumiane praktyki pedagogiczne. Z drugiej strony, stawiam pytanie o stan społecznej gotowości do rzeczywistej a, nie pozorowanej inkluzji społecznej gwarantowanej wieloma regulacjami prawnymi. Kwestionuję obecną jakość tzw. procesów integracyjnych i inkluzyjnych w przestrzeni społecznej, mających miejsce zarówno w specjalnie powołanych instytucjach – takich jak między innymi szkoły czy klasy integracyjne, jak i w otwartych, nieformalnych przestrzeniach publicznych, w których dochodzi do codziennych kontaktów z ludźmi o odmiennej od tej, którą uznano za przeciętną, kondycji psychofizycznej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/243
ISBN: 978-83-62302-58-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogika_inkluzji_i_zarzadzanie_pietnem.pdfPełny tekst363.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.