Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/241
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Krytyka społeczna jako „reforma świadomości”: próba reinterpretacji Marksowskiego projektu krytyki
Authors: Rasiński, Lotar
Keywords: krytyka społeczna; Marks
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: P. Rudnicki, M. Starnawski, & M. Nowak- Dziemianowicz (Eds.), Władza, sens, działanie: studia wokół związków ideologii i edukacji (pp. 93–105). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Celem tego artykułu jest zatem próba odpowiedzi na następujące podanie: czy możliwe jest zachowanie emancypacyjnego wymiaru filozofii Marksa, przy rezygnacji zarówno z idei uniwersalnego wyzwolenia ludzkości, jak i formułowania obiektywnej teorii kapitalizmu? Swoją prezentację koncepcji krytyki Marksa podporządkowuję przede wszystkim pokazaniu antyteoretycznego nastawienia Marksa, zwłaszcza z tzw. młodego okresu, który zgodnie z jedenastą Tezą o Feuerbachu przeciwstawia przekształcanie świata jego interpretowaniu. Jednocześnie pokazuję, jak ów projekt praktyki, czyli fi lozofi i wywołującej zmianę („urzeczywistniającej się”), ma przebiegać. Odwołuję się do Marksowskiej idei krytyki jako „reformy świadomości”, która w założeniach nie ma proklamowania nowej teorii, ale jest właśnie pewną praktyką wglądu człowieka we własną świadomość, której skutkiem ma być dostrzeżenie iluzoryczności rozumienia własnej sytuacji społecznej. W tym duchu interpretuję również Marksowską koncepcję alienacji, która opiera się na praktycznym doświadczeniu człowieka-robotnika. Następnie przedstawiam szczegółowo rozróżnienie na emancypację częściową i ogólnoludzką, wyraźnie świadczące o tym, że Marks dopuszczał różne rozumienia emancypacji, w tym także wyzwolenia w sensie skromniejszym, wyzwolenia politycznego, nieeliminującego wszelkiego wyzysku, ale tylko niektóre rodzaje dominacji, która to idea jest mi dużo bliższa.
URI: http://hdl.handle.net/11479/241
ISBN: 978-83-62302-58-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krytyka_spoleczna_jako_reforma_świadomosci.pdfPełny tekst311 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.