Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/240
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Działanie jako forma oporu wobec ideologii dominujących: o (nie)skuteczności radykalnej myśli pedagogicznej
Authors: Rudnicki, Paweł
Keywords: pedagogika krytyczna; pedagogika radykalna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: P. Rudnicki, M. Starnawski, & M. Nowak-Dziemianowicz (Eds.), Władza, sens, działanie: studia wokół związków ideologii i edukacji (pp. 407–428). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Prezentowany tekst dotyczy marnowania potencjału zmian w sferach społecznej i edukacyjnej. W zasadzie poświęcam go „działaniu” rozumianemu podwójnie – jako aktywność pedagogiczna/edukacyjna i idei, która do tej aktywności wiedzie. Poniżej przedstawiam (skrócone) refl eksje dotyczące idei pedagogiki emancypacyjnej Freirego oraz jej przejęcia i rynkowej trywializacji, a postawy Oburzonych, przeciwników ACTA i innych niezadowolonych, którzy w podejmowanym przez siebie działaniu wobec władz dostrzegają możliwość podważenia reguł, które postrzegają jako opresyjne.
URI: http://hdl.handle.net/11479/240
ISBN: 978-83-62302-58-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzialanie_jako_forma_oporu_wobec_ideologii_dominujacych.pdfPełny tekst350.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.