Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/239
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Aktywna Polityka Społeczna (APS) – ideologia społecznej aktywności czy bierności?
Authors: Mielczarek, Michał
Keywords: Aktywna Polityka Społeczna; opieka społeczna
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: P. Rudnicki, M. Starnawski, & M. Nowak-Dziemianowicz (Eds.), Władza, sens, działanie: studia wokół związków ideologii i edukacji (pp. 245–261). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Bezpośrednią inspiracją do napisania tego tekstu był zamieszczony w ramach cyklu „Niepomagalni” artykuł w „Polityce” pt. Holownik osobisty. Autorka Ewa Winnicka opisuje w nim doświadczenia brytyjskie w „walce z bezrobociem”. Oprócz tych znanych również u nas w Polsce, pojawiają się także wątki nowe, jakościowo odmienne*. Wpisują się one w globalny kontekst zmian kształtu polityki społecznej i szerzej – globalnych zmian demokracji, systemu kapitalistycznego i społeczeństwa w ogóle. Zmian, jak się okazuje, motywowanych w ogromnym stopniu ideologicznie. Postaram się je przybliżyć przede wszystkim poprzez odniesienie do jednej z ich najważniejszych ikon, jaką jest Aktywna Polityka Społeczna. Rozważę jej uwikłania ideologiczne oraz zilustruję pionierskie próby adaptacji na gruncie polskim. Na koniec spróbuję wyciągnąć pewne wnioski wynikające z tych procesów dla autentycznie aktywnej polityki społecznej.
URI: http://hdl.handle.net/11479/239
ISBN: 978-83-62302-58-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktywna_Polityka_Spoleczna.pdfPełny tekst319.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.