Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/238
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Wypalenie zawodowe pedagogów resocjalizacyjnych a samoocena ich kompetencji zawodowych
Authors: Karłyk-Ćwik, Anna
Keywords: pedagodzy resocjalizacyjni; kompetencje zawodowe
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Sekułowicz, & M. Oleniacz (Eds.), Niesamodzielność: studia z pedagogiki specjalnej (pp. 91–111). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Praca pedagogów resocjalizacyjnych należy do kategorii tych zawodów, w których bliska, wymagająca zaangażowania relacja z drugim człowiekiem oraz procesy wymiany emocjonalnej stanowią podstawę profesjonalnego działania. Sama zaś osoba pedagoga stanowi podstawowe narzędzie pracy wychowawczej i terapeutycznej oraz współdecyduje o jej efektywności. W dużej mierze bowiem to właśnie od jakości personelu resocjalizacyjnego zależą wyniki jego pracy. O jakości kadry pedagogicznej decyduje zaś nie tylko poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego, ale również obiektywnie subiektywnie oceniany poziom kompetencji zawodowych (por. Machel, Lenczewska, 2003; Machel, 2006; Karłyk-Ćwik, 2009) oraz przede wszystkim stan emocjonalny człowieka zaangażowanego w proces odnowy moralnej osób niedostosowanych społecznie (Nawój, 2006, s. 342). Z tego względu, stanowiący realne zagrożenie dla osób wykonujących tę profesję, zespół wypalenia zawodowego, obniżając jakość funkcjonowania psychofizycznego pedagogów resocjalizacyjnych, w znaczący sposób wpływa także na obniżenie jakości ich pracy, a co za tym idzie – na zmniejszenie efektywności procesu resocjalizacji.
URI: http://hdl.handle.net/11479/238
ISBN: 978-83-62302-46-8
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wypalenie_zawodowe_pedagogow_resocjalizacyjnych.pdfPełny tekst1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.