Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/236
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Bezdomność jako przejaw bezradności życiowej czy niedostosowania społecznego
Authors: Korzon, Aniela
Keywords: bezdomność; niedostosowanie społeczne; bezradność życiowa
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Sekułowicz, & M. Oleniacz (Eds.), Niesamodzielność: studia z pedagogiki specjalnej (pp. 325–335). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Bezdomność to odwieczny problem ludzkości występujący w każdej epoce i w każdym społeczeństwie. Najczęściej traktuje się ją jako zjawisko z pogranicza patologii lub jako zdecydowanie patologiczne, ale także jako przejaw bezradności danego człowieka. Jest ona także przykładem marginalizacji pewnej grupy ludzi, w tym niestety także ludzi niepełnosprawnych. Problem bezdomnych, ze względu na rosnące znaczenie gospodarki wolnorynkowej, może być zagrożeniem sytuacji socjalnej w państwie. Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, zarówno w sensie jednostkowym, jak i zbiorowym, jest potrzeba bycia w społeczeństwie. Jednak przynależność do społeczeństwa wyznacza pozycja jednostki w tej społeczności, m.in. przez dobro, jakim jest posiadanie mieszkania, rodziny oraz miejsca pracy. Doświadczenia licznych państw wskazują, że wielu bezdomnych nie zaliczało się od początku do tzw. ludzi z marginesu. Stali się oni natomiast ofiarami niemożności przezwyciężenia kolejno po sobie następujących zdarzeń powodujących skomplikowaną, trudną sytuację życiową.
URI: http://hdl.handle.net/11479/236
ISBN: 978-83-62302-46-8
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezdomnosc_jako_przejaw_bezradnosci_zyciowej_czy_niedostosowania_spolecznego.pdfPełny tekst1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.