Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/234
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Wskaźnik Dojrzałości Kadrowej Uczelni (WDK): projekt rozwiązania problemu wieloetatowości i fikcyjnego istnienia szkół wyższych
Authors: Kwaśnica, Robert
Keywords: Wskaźnik Dojrzałości Kadrowej Uczelni; szkoły wyższe; nauczyciele akademiccy
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: B. D. Gołębniak (Ed.), Pytanie o szkołę wyższą: w trosce o człowieczeństwo (pp. 154–167). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: W procedurach kwalifikacyjnych stosowanych w trakcie rozpatrywania różnych wniosków założycieli uczelni lub istniejących już szkół (np. wniosków o powołanie uczelni, o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, o przyznanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych) stawiane są uczelniom, zazwyczaj łącznie, dwojakiego rodzaju wymagania: (1) strukturalne – są to kryteria odnoszące się do kadry i bazy materialnej uczelni oraz (2) efektywnościowe – tak nazwać można wymagania służące ocenie osiągniętych rezultatów w zakresie kształcenia, nauki, statusu uczelni. Niniejsze opracowanie przedstawia projekt elementarnego kryterium strukturalnego, nazwijmy je wskaźnikiem dojrzałości kadrowej uczelni (WDK). Służy ono do oceny poziomu zaawansowania szkoły w tworzeniu własnej kadry. Myślę, że jest to kryterium uniwersalne, tzn. odnoszące się do każdej szkoły wyższej – i do uniwersytetu, i do małej szkoły licencjackiej. Uniwersalne jest ono także w tym sensie, że znajduje zastosowanie w odniesieniu do każdego wniosku. Kryterium umożliwia analizę czegoś, co można nazwać statusem ontologicznym uczelni. Stosując to kryterium dowiadujemy się, czy i w jaki sposób szkoła realnie istnieje.
URI: http://hdl.handle.net/11479/234
ISBN: 978-83-89518-78-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wskaznik_Dojrzałosci_Kadrowej_Uczelni.pdfPełny tekst275.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.