Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/232
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: O akademickich „okrętach flagowych” i trójkątach Clarka
Authors: Malewski, Mieczysław
Keywords: uniwersytet; edukacja akademicka; okręty flagowe
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: B. D. Gołębniak (Ed.), Pytanie o szkołę wyższą: w trosce o człowieczeństwo (pp. 90–104). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Uniwersytet znalazł się w centrum uwagi opinii publicznej. O problemach współczesnego uniwersytetu, jakości akademickiej dydaktyki, kryteriach dostępu do edukacji na poziomie wyższym itd. dyskutują nie tylko pracownicy nauki i studenci, co byłoby rzeczą najzupełniej oczywistą. Całkiem nieoczekiwanie wypowiedzi o stanie uniwersytetu zaczęły zapełniać portale internetowe, a nawet szpalty gazet codziennych. Można odnieść wrażenie, że wiedza i wykształcenie stały się produktem pierwszej potrzeby i dobrem powszechnego użytku. Mniej krytyczny obserwator z entuzjazmem mógłby ogłosić, że oto szlachetna idea całożyciowego uczenia się materializuje się na naszych oczach, przybliżając nas do społeczeństwa wiedzy. W rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.
URI: http://hdl.handle.net/11479/232
ISBN: 978-83-89518-78-1
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O_akademickich_okretach_flagowych_i_trojkatach_Clarka.pdfPełny tekst295.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.