Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/231
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Mikrohistorie studentów nietradycyjnych o uczeniu się w instytucjach kształcenia wyższego: o niezamierzonych skutkach uczestnictwa w projekcie europejskim PRILHE
Authors: Kurantowicz, Ewa
Nizińska, Adrianna
Keywords: PRILHE; studenci nietradycyjni; metoda biograficzno-narracyjna
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Nowak-Dziemianowicz, & P. Rudnicki (Eds.), Pedagogika: zakorzenienie i transgresja (pp. 117–130). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Jako badacze uczestniczymy w różnych projektach badawczych, których problematyka i wyniki empirycznych eksploracji w większym lub mniejszym stopniu spełniają nasze oczekiwania poznawcze. Udział w europejskim projekcie Promoting Reflective Independent Learning in Higher Education dał nam możliwość poznania wpływu odmienności polskiego kontekstu społeczno-kulturowego na postawy polskich studentów wobec uczenia się. Zrozumienie tej odmienności było możliwe po przeanalizowaniu: po pierwsze, mentalności polskich studentów w kontekście socjologiczno-historycznym (koncepcje mentalności P. Alheita), co czynimy w ostatniej części artykułu, oraz po drugie, zasadniczych i dynamicznych przemian w sferze edukacji wyższej w Polsce jako kontekstów interesujących nas procesów. Te rozważania zamieszczamy w pierwszej części artykułu. W tytule artykułu korzystamy z terminu „mikrohistorie” ze względu na jego ścisły związek z metodą badawczą stosowaną w projekcie – metodą biograficzno-narracyjną. Opowiadanie własnego życia (jako sposób zbierania danych) jest zasadne nie tylko z powodów epistemologicznych, ale również z punktu widzenia kryzysu społecznych norm, a w konsekwencji ich funkcji wobec życia jednostkowego i zbiorowego. Małe historie są opowiadane przez podmioty, ich treść dotyczy przebiegu codziennych zdarzeń w pewnej lokalizacji, a jednocześnie mikrohistorie są zakorzenione w przemianach danej kultury czy organizacji. Badacz przyglądając się mikrohistoriom wskazuje na ich wewnętrzną odmienność, inność, a jednocześnie próbuje uchwycić rytuały badanej rzeczywistości (w tym przypadku procesów uczenia się studentów). Ramy tych rytuałów codzienności uczenia się nie służą do odkrywania indywidualnych sensów czy znaczeń społecznie podzielanych. Są raczej kontekstami zdobytych w badaniach danych, jak również wyników badań ujawnianych w „znaczących zestawieniach z kontekstem odbiorców” pobadawczych prezentacji. Mikrohistorie studentów i ich interpretacje przedstawiamy w drugiej części artykułu.
URI: http://hdl.handle.net/11479/231
ISBN: 978-83-62302-23-9
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrohistorie_studentow_nietradycyjnych_o_uczeniu_sie_w_instytucjach_ksztalcenia_wyzszego.pdfPełny tekst384.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.