Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/230
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Obcy polskiego systemu edukacyjnego 20 lat po zmianie systemowej
Authors: Gawlicz, Katarzyna
Starnawski, Marcin
Keywords: dyskryminacja w szkole; obcy
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Nowak-Dziemianowicz, & P. Rudnicki (Eds.), Pedagogika: zakorzenienie i transgresja (pp. 247–267). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: System edukacyjny stanowi szczególny wymiar ładu społecznego jako jedna z najważniejszych przestrzeni socjalizacji wtórnej: kształtowania zarówno „obiektywnej” wiedzy o świecie, jak i postaw światopoglądowych, a także wpajania panujących w danej epoce idei i ideologii oraz narzucania systemów wartości i wyobrażeń, wraz z zawartymi w nich pojęciami „normalności”, „naturalności” czy „swojskości”. W tym sensie system edukacji można postrzegać jako jeden z najważniejszych filarów społecznego porządku dającego się opisać w kategoriach struktury zhierarchizowanych pozycji, różnie wartościowanych znaczeń, dominujących i podporządkowanych tożsamości, oraz dozwolonych i zakazanych działań. W niniejszym artykule proponujemy spojrzenie na system edukacyjny przez pryzmat jego „obcych”, czyli tych, którzy nie mieszczą się albo w samej aksjologii systemu, albo – pomimo coraz częściej deklarowanych zasad tolerancji, pluralizmu czy wolności – w praktyce wychowawczej i organizacyjnej szkoły. Termin obcy (czy to w liczbie pojedynczej czy mnogiej – „ci obcy” lub „ten obcy”) traktujemy jako kategorię heurystyczną, przydatną w analizie napięć oraz konfliktów społecznych i polityczno-ideologicznych, w które uwikłana jest sfera oświaty szkolnej w Polsce po upadku „realnego socjalizmu”. Niniejszy tekst traktuje tym samym głównie o szkole i jej aktorach, choć nie da się, rzecz jasna, uniknąć szerszych kontekstów instytucjonalnych i kulturowych.
URI: http://hdl.handle.net/11479/230
ISBN: 978-83-62302-23-9
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obcy_polskiego_systemu_edukacyjnego_20_lat_po_zmianie_systemowej.pdfPełny tekst394.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.