Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/227
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Pedagogika po przejściach – aspekty pozytywne
Authors: Kwieciński, Zbigniew
Keywords: zmiany w pedagogice
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Nowak-Dziemianowicz, & P. Rudnicki (Eds.), Pedagogika: zakorzenienie i transgresja (pp. 13– 35). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dokonały się zasadnicze przejścia polityczne, gospodarcze i kulturowe ogarniające nie tylko całą Polskę, i nie tylko Europę Środkowo-Wschodnią, ale i cały świat. Tak fundamentalne zwroty muszą wywoływać pytania o to, jakie są ich implikacje dla szeroko pojętego wychowania czy edukacji, dla celów, form i treści kształcenia, dla sposobów myślenia (ideologii, paradygmatów, metod, nurtów) o tych procesach i uprawiania badań i studiów nad nimi. Są to też pytania o samą pedagogikę i o jej przemiany w tym okresie w związku z owymi gruntownymi przejściami.
URI: http://hdl.handle.net/11479/227
ISBN: 978-83-62302-23-9
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogika_po_przejsciach_aspekty_pozytywne.pdfPełny tekst355.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.