Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/226
Document Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Title: Przemiany edukacyjne po 1989 r. w ocenie polskich konserwatystów
Authors: Tokarz, Tomasz
Keywords: konserwatyzm; konserwatywna krytyka edukacji
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Citation: M. Nowak-Dziemianowicz, & P. Rudnicki (Eds.), Pedagogika: zakorzenienie i transgresja (pp. 300–314). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Abstract: Konserwatywna krytyka przemian edukacyjnych jest złożona i wieloaspektowa. Publicyści konserwatywni wiele uwagi poświęcają m.in. spadkowi poziomu nauczania – stanowiącego w ich przekonaniu pochodną umasowienia/egalitaryzacji oświaty oraz postrzegania jej w kategoriach świadczenia społecznego. Z niepokojem przyjmują także tendencje do pragmatyzacji kształcenia, dostosowywania go do bieżących potrzeb (rynku pracy, gospodarki, polityki) zamiast do uniwersalnych ideałów i wartości. Jednak najważniejszym elementem konserwatywnej oceny przemian oświatowych, motywem przewodnim większości wypowiedzi jest przeświadczenie, że działania podjęte przez reformatorów doprowadziły do zerwania z tradycyjnym (formacyjnym) modelem edukacji, rozumianej jako świadomy proces nadawania jednostce kształtu przez pedagoga-mistrza w wyniku transmisji wiedzy i wartości. W artykule chciałbym skoncentrować się na tym problemie. Przedmiotem badań były wypowiedzi przedstawiane w ciągu ostatnich kilku lat na łamach prasy oraz na witrynach internetowych przez komentatorów utożsamiających się z konserwatywną opcją ideową. Analizowane teksty interesowały mnie jako reprezentacja poglądów, wyobrażeń oraz interesów autorów. Nie podejmuję się natomiast rozstrzygania ich adekwatności (zgodności z aktualną wiedzą pedagogiczną czy obowiązującym paradygmatem naukowym).
URI: http://hdl.handle.net/11479/226
ISBN: 978-83-62302-23-9
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przemiany_edukacyjne_po_1989_r_w_ocenie_polskich_konserwatystow.pdfPełny tekst353.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.