Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/218
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Działania sił Koalicji Chętnych i Paktu Północnoatlantyckiego w trakcie rebelii w Libii (15 lutego – 31 października 2011 r.)
Journal: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Authors: Dereń, Jerzy
Keywords: NATO; Libia; Koalicja Chętnych
Issue Date: 2012
Citation: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 6, 54-65.
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu działań zbrojnych prowadzonych przez siły koalicji chętnych i NATO w celu ochrony ludności cywilnej w trakcie wojny domowej w Libii. Autor koncentruje się na opisie przebiegu operacji i procesu dowodzenia, wykorzystując własne doświadczenia z pracy w centrach operacyjnych NATO. Jest jednak świadomy, że zgromadzona baza danych do opracowywani tej publikacji była ograniczana brakiem dostępu do danych o niejawnych klauzulach, jakkolwiek przebieg działań i ich decydujące fazy można było odtworzyć na podstawie specjalnych briefi ngów operacyjnych dla prasy, dostępnych na portalu NATO1. Należy pamiętać, że w NATO dokumentom mającym znaczenie operacyjne nadawane są klauzule niejawności. Istotną trudność w poprawnym metodologicznym opisie tak potężnego wysiłku polityczno -militarnego nastręczała również optymalizacja wyboru z „niezliczonej ilości” źródeł, trudnych do zweryfi kowania w kontekście: zapisów z działań, statystyk, politycznych reakcji stron konfl iktu, rodzaju użytych sił i środków walki, szacowania zniszczeń i strat militarnych oraz co najważniejsze strat ludności cywilnej i zniszczeń obiektów chronionych międzynarodowym prawem i konwencjami.
URI: http://hdl.handle.net/11479/218
ISSN: 1896-8848
Appears in Collections:WNSiT – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dzialania_sil_Koalicji_Chetnych_i_Paktu_Polnocnoatlantyckiego_w_trakcie_rebelii_w_Libii.pdfPełny tekst1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.