Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11479/217
Document Type: info:eu-repo/semantics/article
Title: Inspiracje teorią Pierre'a Bourdieu w poradoznawstwie
Journal: Edukacja Dorosłych
Authors: Mielczarek, Michał
Keywords: Pierre Bourdieu; pole poradnicze; habitus; kapitał poradniczy; agency and structure
Issue Date: 2015
Citation: Edukacja Dorosłych, 1, 55–68.
Abstract: Jeden z fundamentalnych sporów na temat natury rzeczywistości społecznej stanowi debata, którą najczęściej określa się współcześnie mianem agency and structure (sprawstwo podmiotowe a struktura). Pierre Bourdieu próbował przezwyciężyć tę klasyczną opozycję („konstruktywistyczny strukturalizm”) i w efekcie stworzył bardzo ciekawą i oryginalną teorię pola społecznego. Jego koncepcja stała się dla mnie inspiracją do myślenia o praktyce poradniczej właśnie w kategoriach pola. W artykule przywołuję argumenty i racje na rzecz aplikacji oraz uprawomocnienia teorii tego wybitnego socjologa na gruncie poradoznawstwa. Z racji objętości tekstu czynię to tutaj jedynie w sposób uproszczony. Jest to zaledwie wstępna próba przedstawienia praktyki poradniczej jako fenomenu działania pola.
URI: http://hdl.handle.net/11479/217
ISSN: 1230-929X
Appears in Collections:WNP – Publikacje i manuskrypty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inspiracje_teoria_Pierrea_Bourdieu_w_poradoznawstwie.pdfPełny tekst229.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in oPUB are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.